Komafix – masa za fino gletovanje zidova i stropova

Sastav: Komafix je proizveden na bazi gipsa, karbonatnog brašna (filer) do 0,3 mm i odgovarajućih aditiva.

Primjena: Komafix se upotrebljava za fino (završno) gletovanje zidova i stropova na podloge od krečnog i cementnog maltera, gips – kartonskih i gips – celuloznih ploča i punih gipsanih ploča.

Pakovanje: 5 kg (papirna vrećica), 20 kg (natron vreća)