Gips – krečni malter

Sastav: Gips, kreč, karbonatni pijesak do 1,2 mm i aditivi.

Primjena: Gips krečni malter koristi se za ručno ili mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova i stropova od cigle, betona, betonskih elemenata i siporeksa.

Pakovanje: 30 kg (natron vreća)