Električarski gips

Sastav: Prirodni gips.

Primjena: Upotrebljava se za montažu i učvršćivanje elektroinstalacija, ispunjavanje i saniranje rupa oštećenih unutrašnjih zidova.

Pakovanje: 2 kg (poluetilen), 20 kg (natron vreća)